Sáng 3/1, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vụ trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.
 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng kết không trình bày báo cáo

Tại Hội nghị thay vì lãnh đạo Cục trình bày báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã trình chiếu Video Clip giới thiệu đầy đủ, chi tiết những kết quả của năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Hình thức trình bày báo cáo được Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao nhất là khi các số liệu được gắn với những hình ảnh sinh động về hoạt động của đơn vị.

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường, trong năm 2017, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã tích cực làm việc để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ theo vị trí, chức năng của Cục, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường, góp phần vào cải cách hành chính.

Đã thực hiện đúng chức trách về công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý, điển hình là tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 01 Đề án và trình Bộ trưởng ban hành 01 Thông tư.

Đã triển khai về ứng dụng CNTT có kết quả, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đổi mới căn bản trong phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị trong ngành như: hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao lưu điện tử, hệ thống giao ban điện tử…việc sử dụng văn điện tử trong hoạt động và trao đổi thông tin của Bộ và các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đã triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tới người dân và doanh nghiệp vượt kế hoạch đã được Bộ phê duyệt. Triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, dự án, đề án về lĩnh vực ứng dụng CNTT.

Có thể nói, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã góp phần vào đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động từng đơn vị và của ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường…

Về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường xác định sẽ: Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường;

Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo tại Hội nghị

Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo tại Hội nghị

Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Lãnh đạo các cấp.

“Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT và sự phối kết hợp của các đơn vị trực thuộc để có thể thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành TN&MT nói chung” - ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường nói.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ghi nhận và đánh giá cáo những cố gắng, những kết quả trong năm qua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã đạt được trong năm 2017.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đẩy mạnh các công việc như:

Tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế, quy định kinh tế - kỹ thuật tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường;

Thực hiện hướng dẫn, hố trợ, tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, an toàn và bảo mật thông tin, xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử; Công tác thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các đơn vị thuộc Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục nâng cao năng lực ứng dụng, sử dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc Bộ TN&MT trong công việc hàng ngày. Tiếp tục hoàn thiện, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hỗ trợ ra quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thứ trưởng yêu cầu triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ TN&MT là định hướng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc giao nhiệm vụ cho Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng: Cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử; Cung cấp thông tin trực tuyến đối với các Thủ tục hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP theo thẩm quyền của Bộ TN&MT;

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT hội tụ với giải pháp công nghệ hiện đại tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Nguồn: TN&MT.