Ngày 05 tháng 02 năm 2010 được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức (lần thứ 01 năm 2010) lễ trao giấy phép hoạt động khoáng sản cho 09 doanh nghiệp. Tham dự lễ trao giấy phép hoạt động khoáng sản có Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn, Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đại diện các doanh nghiệp:

 Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long; Công ty cổ phần XM Hòa Phát; Công ty cổ phần XM Tràng An; Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khi IDICO; Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn; Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên Trường; Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên Bảo và Công ty cổ phần Naconex. Sau khi nghe Chánh Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nêu rõ quá trình thụ lý hồ sơ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã trao giấy phép hoạt động khoáng sản cho đại diện các doanh nghiệp. Tại buổi lễ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn phát biểu mục đích của buổi lễ nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và khoáng sản đồng thời cũng tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản nhân thức rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiêp khi tham gia hoạt động khoáng sản. Đại diện các doanh nghiệp sau khi nhận giấy phép hoạt động khoáng sản đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn trao giấy phép cho đại diện doanh nghiệp

Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn trao giấy phép cho đại diện doanh nghiệp

Văn phòng,