Sáng 18/2, tức mùng 9 Tết Quý Tỵ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cùng các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hiển, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Bùi Cách Tuyến, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã có buổi gặp mặt thân tình, ấm áp nhân dịp Xuân mới Qúy Tỵ.

Lãnh đạo Bộ TN&MT gặp mặt và trồng cây đầu xuân Quý Tỵ

Tại buổi gặp mặt, thông báo về tình hình đón Tết nguyên đán Quý Tỵ, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm trật tự, an toàn cơ quan trước và trong dịp Tết; tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, các cán bộ hưu trí. Công tác dự báo khí tượng thuỷ văn thời tiết đã bảo đảm kịp thời, chính xác để nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, năm qua, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành TN&MT đã vượt qua và tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước. Những kết quả đó được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Đó là, việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý về TN&MT đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của cuộc sống; hệ thống văn bản pháp luật đã được hoàn thiện thêm một bước, tạo nền tảng vững chắc để có một hành lang pháp lý đồng bộ phục vụ quản lý TN&MT hiệu lực và hiệu quả.

Bộ cũng đã hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW; tập trung xây dựng Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng cho biết, Bộ đã trình Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước và cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); triển khai xây dựng các dự án luật khác thuộc phạm vi quản lý của ngành; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều đề án, văn bản quy phạm pháp luật và ban hành nhiều thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác quản lý của ngành.

Theo Bộ trưởng, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại và giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài cũng được triển khai quyết liệt. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong năm qua cao gấp hai lần so với năm trước; hoàn thành thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu cấp tỉnh; đẩy mạnh kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư. Nhiều tỉnh, thành phố đã thu hồi nhiều dự án chậm triển khai được dư luận xã hội đánh giá cao. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương, cơ sở đã được chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời. 

Nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền được thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu đặt ra. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý tài nguyên nước và quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo. Tập trung xây dựng và ban hành các văn bản hước dẫn thi hành Luật Khoáng sản. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng (cập nhật) cho Việt Nam đã được công bố. Công tác dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết ngày càng chính xác góp phần phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, giữ gìn thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Các mặt công tác khác như hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ, chuẩn bị cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả, đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Đặc biệt, năm 2012 cũng là năm đánh dấu mốc 10 năm thành lập Bộ và ngành TN&MT đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Những khó khăn của năm 2012 không ít và sẽ tiếp tục là thách thức cho năm 2013. Bộ trưởng mong muốn, lãnh đạo Bộ, các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ TN&MT đoàn kết, sát cánh để triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ mới.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã điểm các nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực trong năm 2013. Bộ trưởng chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu triển khai một cách đồng bộ các giải pháp của Chính phủ và ngành nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đơn vị tập trung bắt tay ngay vào công việc, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, thực hiện nghiêm túc các giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện các đề án, văn bản phải hoàn thành trong Quý I theo Chương trình công tác bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Thủ trưởng các đơn vị cần lưu ý thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác và Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013, các đề án, văn bản đã đăng ký không lùi thời hạn và không chuyển sang năm sau.

Hai là, tập trung hoàn thiện Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” để báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 3 và trình Hội nghị trung ương 7 (khóa XI) vào tháng 4.

Ba là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; theo dõi, tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để hoàn thiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Bốn là, tập trung xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) để trình Chính phủ vào tháng 6 và trình trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6. Chuẩn bị dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để báo cáo Lãnh đạo Chính phủ. Tiếp tục xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước.

Năm là, đẩy mạnh vận động tài trợ quốc tế và nâng cao vai trò điều phối thực hiện các chương trình về biến đổi khí hậu; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Sáu là, đánh giá việc triển khai thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ ngay sau khi có Nghị định mới của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và hệ thống cơ quan chuyên môn quản lý TN&MT ở địa phương.

Bảy là, tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phổ biến, tuyên truyền các hoạt động của ngành TN&MT, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT trên toàn quốc.

Tám là, năm 2013 là năm ngành tài nguyên và môi trường thực hiện siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ.

Sau buổi gặp mặt thân tình, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị đã trồng cây tại khuôn viên trụ sở của Bộ.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: www.monre.gov.vn