Báo cáo với Đoàn Công tác, ThS. Hồ Văn Tú, Phó Liên Đoàn trưởng và KS. Quách Tố Kim, Chủ nhiệm Đề án đã cho biết: “Kết quả đề án đã làm rõ cấu trúc địa chất của vùng Kẻ Tằng-Nậm Giọn gồm đá vôi, đá vôi silic hệ tầng La Khê (C1lk), hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs), đá granit, aplit phức hệ Bản Chiềng (G/Ebc). Đã xác định được đới biến đổi skarn giữa đá granit và đá vôi, greisen liên quan mật thiết với quặng hóa thiếc và chì-kẽm; Đã khoanh định trên mặt được một số thân quặng thiếc đủ điều kiện bố trí công trình khoan”.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Vụ Địa chất.