KẾT LUẬN THANH TRA về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác tại mỏ vàng Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai của Công ty Cổ phần vàng Lào Cai

Các tệp gắn kèm: