KẾT LUẬN THANH TRA về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác tại mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin