KẾT LUẬN THANH TRA về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác tại mỏ than Đồng Rì, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Đông Bắc

Các tệp gắn kèm: