Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Kết luận thanh tra

Về việc: Chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản , xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng của Công ty Xi măng Nghi Sơn.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: