Ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ đất hiếm - fluorit - barit Đông Pao, Lai Châu do Trung tâm Kiểm định công nghệ địa chất thực hiện.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Vụ: Khoáng sản, Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia và đại diện của Công ty Cổ phần đất hiếm Lai Châu - VIMICO.

Tải (dowload) toàn văn của Thông báo số 08/TB-ĐCKS bên dưới./.

Các tệp gắn kèm: