Ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ than Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh do Trung tâm Kiểm định công nghệ địa chất thực hiện.

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Địa chất, Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia; đại diện của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh và Công ty TNHH MTV Than Uông Bí.

Tải (dowload) toàn văn Thông báo số 09/TB-ĐCKS bên dưới./.

Các tệp gắn kèm: