Để triển khai thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, ngày 22 tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về khoáng sản cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo thuộc Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp huyện, thị xã, lãnh đạo xã và toàn thể tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tổng số có trên 100 đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị tập huấn pháp luật về khoáng sản tại tỉnh Quảng Trị

Hình ảnh tại buổi tập huấn pháp luật về khoáng sản

Hội nghị đã nghe ông Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và ông Nguyễn Văn Thống, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản phổ biến những nội dung chính của Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dung và xuất khẩu khoáng sản. Đặc biệt 15 điểm cần chú ý sau khi Luật Khoáng sản có hiệu lực (từ ngày 01/7/2011) đã được gửi cho các cán bộ làm công tác chuyên môn ở các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản nhằm quán triệt, nắm vững để vận dụng đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản.

Sau khi nghe những nội dung được phổ biến, các đại biểu tham gia Hội nghị đã sôi nổi trao đổi, thảo luận; đồng thời nêu những vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như: việc đóng góp, hỗ trợ địa phương nơi có khoáng sản, tài chính trong hoạt động khoáng sản; việc xác định vốn chủ sở hữu, việc khai thác đất san lấp và một số loại khoáng sản khác...

Ông Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã giải đáp đầy đủ các câu hỏi, các vướng mắc nêu ra và gợi ý thêm những vấn đề cần thảo luận, nghiên cứu trong quá trình thực hiện Luật Khoáng sản.

Kết thúc Hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản; đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tốt các nội dung đã được tập huấn trong quá trình thực hiện Luật Khoáng sản.

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản./.