Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò đá hoa làm bột cacbonat canxi khu vực Phan Thanh 1 và Phan Thanh 2, thuộc xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Hòa Bình

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 11 ha;

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Vũ Gia Yên Bái.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính Phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; và bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tại văn bản số 05/TTg-CN, ngày 05 tháng 01 năm 2017.

Văn phòng Tổng cục./.

 Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.