Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản quặng talc tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thông tin bao gồm:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Sơn Phú.

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản : 35,52 ha.

Khu vực đề nghị thăm dò quặng talc đã được Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 12006/QĐ-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2015.

Khu vực đề nghị thăm dò được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1724/TTg-KTN ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung.