Ngày 15 tháng 6 năm 2012, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì buổi làm việc để công bố Thông báo kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia buổi làm việc, về phía Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có đại diện Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản, Vụ Khoáng sản và Văn phòng; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Đại diện Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành.

Công bố Thông báo kết luận vi phạm pháp luật về khoáng sản của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn

Tại buổi làm việc, thay mặt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản đã đọc Thông báo kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành. Sau khi nghe ý kiến giải trình của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành sớm khắc phục các vi phạm đã được Tổng cục kết luận tại Thông báo số 993TB/ĐCKS-KSHĐKS ngày 29/11/2011 về Kết quả kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản. Việc tái vi phạm pháp luật và “phớt lờ” yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản là hành vi đáng phải cảnh cáo và xử phạt hành chính.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để giúp đỡ Công ty tháo gỡ những khó khăn để khắc phục các vi phạm.

Tổng cục sẽ tiến hành phúc tra việc khắc phục vi phạm của Công ty trong thời gian tới, nếu Công ty không khắc phục sẽ nghiêm khắc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.