Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 2304/VPCP-TN ngày 10/4/2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã ký Quyết định 769/QĐ-BTNMT ngày 24/4/2009 về việc tổng kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

8 đoàn kiểm tra trong tháng 5

Theo đó từ 3 đến 30/5 sẽ có 8 đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT về các địa phương kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 1/9/2008 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 2/10/2008 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển tiêu thụ cát, sỏi lòng sông; thực trạng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gây ra đối với tài nguyên rừng, môi trường sinh thái.

Việc kiểm tra nhằm làm rõ kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với từng nhiệm vụ để đánh giá tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; những vấn đề khó khăn, bất cập và tồn tại trong quá trình thực hiện; xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân; đề xuất giải pháp khắc phục.

Việc kiểm tra cũng đồng thời nhằm xác minh làm rõ thực trạng hoạt động hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ảnh hưởng đến rừng, sông hồ, nguồn nước, an ninh trật tự và an toàn xã hội tại một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn; làm rõ những bất cập, tồn tại, xác định nguyên nhân; đề xuất biện pháp xử lý.

Đợt 1 kiểm tra tiến hành từ ngày 3 đến 16/5/2009 gồm 3 đoàn. Đoàn 1 tại Thái Nguyên, Cao Bằng. Đoàn 2 tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Đoàn 3 tại Tây Ninh, An Giang. Đợt 2 từ 10 đến 22/5 gồm 3 đoàn. Đoàn 1 tại Hải Dương, Hải Phòng. Đoàn 2 tại Đắk Lắk, Bình Thuận. Đoàn 3 tại Bình Định, Phú Yên. Đợt 3 từ 15 đến 30/5 gồm 2 đoàn. Đoàn 1 tại Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế. Đoàn 2 tại Tuyên Quang, Phú Thọ.

Trưởng, phó đoàn kiểm tra là đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ. Thành viên là đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thanh tra Bộ TN&MT, Liên đoàn địa chất khu vực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 đại diện Sở TN&MT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND tỉnh, thành được kiểm tra chỉ định.

Kiểm tra trách nhiệm của UBND quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân

Đây là hai nội dung của đợt tổng kiểm tra này.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản ở địa phương, đoàn sẽ kiểm tra trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; cho phép thu hồi khoáng sản trong diện tích đất quốc phòng, khu công nghiệp, khu kinh tế, dự án khu di tích, dư án nuôi trồng thủy sản.... Công tác rà soát hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản, việc thu hồi các giấy phép, quyết định, văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự thu hồi. Kết quả xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng thời kiểm tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác khoanh định, phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xây dựng, phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền; những bất cập trong quá trình thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, giải quyết “điểm nóng” vi phạm về môi trường, về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn địa phương.

Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến, sẽ kiểm tra hoạt động khai thác của các doanh nghiệp liên quan đến chiếm dụng diện tích rừng (phòng hộ/ đặc dụng/ sản xuất...); nghĩa vụ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy địnhh; ảnh hưởng của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tới sự biến đổi dòng chảy ở các sông, suối, hồ, mức độ cạn kiệt nguồn nước ngọt và những vấn đề khác liên quan đến môi trường sinh thái.

Vẫn đối với các tổ chức, cá nhân này, đoàn còn kiểm tra nghĩa vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường; việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường, công trình bảo vệ môi trường trong báo cáo/ cam kết đã được phê duyệt/ xác nhận; nghĩa vụ lập dự án cải tạo môi trường sau khi khai thác và việc ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác; nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Việc thực hiện các quy định khác trong giấy phép hoạt động khoáng sản

Bộ trưởng Bộ TN&MT yêu cầu Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ, Viện khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam tổ chức thực hiện công tác tổng kiểm tra theo kế hoạch và hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra trước ngày 10/6/2009 để Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ.

                 (Theo Thu Phương- http://www.monre.gov.vn)