Sáng ngày 01/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thực hiện kế hoạch cơ chế hải quan một cửa quốc gia - một cửa ASEAN đến năm 2020. Tính đến nay, Bộ đã hoàn thành triển khai đối với 11 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia – một cửa ASEAN.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục đã chủ trì xây dựng trình Bộ phê duyệt dự án “Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2016 – 2020); xây dựng và trình Bộ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 thuộc phạm vi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, xây dựng danh mục 18 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ (trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu) được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, đã hoàn thành triển khai đối với 11 TTHC dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia, trong đó 04 TTHC đã chính thức kết nối từ năm 2016, 07 TTHC chính thức kết nối từ ngày 31/7/2018. Với 04 TTHC đã kết nối chính thức từ năm 2016, đã tiếp nhận 212 hồ sơ và trả kết quả giải quyết của 139 hồ sơ, còn 73 hồ sơ đang xử lý.

Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với Tổng cục Môi trường quét, ký số xác thực cho toàn bộ giấy phép nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, công khai kết quả lên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Cục đang phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng cơ chế và giải pháp kỹ thuật để cung cấp thông tin về kết quả cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến xuất nhập khẩu.

Trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một số TTHC có số lượng hồ sơ thực hiện theo hình thức trực tuyến còn ít. Nguyên nhân là do các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có trình tự thực hiện đều rất phức tạp, nhiều công đoạn, một số TTHC yêu cầu có kiểm tra thực địa; khối lượng tài liệu, hồ sơ kèm theo lớn, gắn với tính pháp lý, yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn, kỹ thuật cao… nên khó khăn khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời, người dân và doanh nghiệp vẫn được quyền lựa chọn hình thức nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Bộ (Văn phòng một cửa). 

Trao đổi tại cuộc họp, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, các TTHC trong lĩnh vực môi trường triển khai theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN thuộc 04 nhóm chính liên quan đến đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại; xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gen; điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tàu biển nhập khẩu để phá dỡ. Tổng cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai thực hiện cung cấp TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, trong đó 08 TTHC đã chính thức kết nối tính đến ngày 31/7/2018.

Để giải quyết việc số lượng hồ sơ theo hình thức trực tuyến còn ít, ông Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, Tổng cục đang phối hợp với địa phương để điều tra, khảo sát các doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân chưa lựa chọn hình thức trực tuyến. Đồng thời, Tổng cục sẽ biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để hướng dẫn và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bộ TN&MT tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa quốc gia

Toàn cảnh cuộc họp 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai cung cấp thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong giai đoạn 2018 – 2020, nhất là có 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải được liên thông để kiểm soát thường xuyên. 

Nhấn mạnh vấn đề nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hết sức quan tâm, Thứ trưởng đề nghị, cùng với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Tổng cục Môi trường cần tiếp tục hoàn thiện bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường đối với danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, vừa đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường vừa đảm bảo yêu cầu về phát triển sản xuất.

Theo monre.gov.vn