LÃNH ĐẠO CỤC

Cục trưởng: Trần Bình Trọng

Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Nguyên

Phó Cục trưởng: Lê Quốc Hùng

Phó Cục trưởng: Trần Mỹ Dũng


1. Văn phòng Cục

Phó Chánh Văn phòng điều hành : Trần Thế Tài

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Kim Oanh

2. Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Trưởng phòng: Lương Việt Hưng

Phó Trưởng phòng: Tống Tiến Định

3. Phòng Tổ chức cán bộ

Phó Trưởng phòng phụ trách: Đặng Quang Khải

Phó Trưởng phòng: Đỗ Đức Thắng

4. Phòng Địa chất cơ bản

Trưởng phòng: Nguyễn Bá Minh

Phó Trưởng phòng: Lê Thế Trung

5. Phòng Địa chất ứng dụng

Trưởng phòng: Dương Ngọc Tình

Phó Trưởng phòng : Hà Chu Hạ Long

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thảo

6. Phòng Đánh giá, thăm dò địa chất 

Trưởng phòng: Mai Trọng Tú

Phó Trưởng phòng: Phạm Thế Nhữ

Phó Trưởng phòng: Vũ Mạnh Hào