Ngày 08 tháng 3 năm 2010 Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Thông báo sô 02 về việc tiếp tục nhận đăng ký bài tham dự Hội nghị Khoa học Địa chất - Khoáng sản

Theo Thông báo số 1 ra ngày 25 tháng 1 năm 2010, Ban tổ chức Hội nghị khoa học Địa chất - Khoáng sản Việt Nam đã nhận được một số bài đăng kí gửi bài viết của các tổ chức, cá nhân từ các đơn vị, ban ngành liên quan. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn các tác giả đã quan tâm, đăng ký bài viết.

Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng gửi thông báo tiếp tục nhận đăng ký bài tham dự Hội nghị.

Sau đây là một số thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký bài:

          - Đăng ký tên bài xin tiếp tục gửi về Ban tổ chức, kèm theo nội dung tóm tắt bài viết trước ngày 15/4/2010.

          - Nội dung toàn văn bài viết gửi về Ban tổ chức trước ngày 30/6/2010.

- Bài viết được trình bày theo quy cách viết của tạp chí địa chất (có mẫu tóm tắt và bản lời toàn văn bài viết trên Website của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).

- Bản vẽ được thiết kế trên phần mềm Mapinfor

- Ảnh được copy vào nội dung bản lời.

- Nội dung bài viết gửi đến Ban Tổ chức bằng Email file dạng *.doc trước ngày 30/6/2010, bản in có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ liên hệ:

       Ban tổ chức Hội nghị khoa học Địa chất - Khoáng sản Việt Nam

Số 6, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng Ban thư ký Hội nghị: (04) 38 265 563 (Trần Văn Miến, điện thoại di động 0 912 042 382).

E-mail:  mientv@dgmv.gov.vn và phamdinhtho@dgmv.gov.vn

Có thể tải mẫu bài viết và xem các thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật trên website: http://dgmv.gov.vn.