Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Kết luận thanh tra

 

Về việc: Chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: