Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi xi măng tại khu vực phía Nam núi Khoe Lá huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công ty CP xi măng Kiên Giang.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: