Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang đã ký ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BCT về Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
33/2012/TT-BCT
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Tệp toàn văn