,
Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò than tại khu vực Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:
Diện tích đề nghị thăm dò: 1774 ha
Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
,
Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò nước khoáng nóng tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh phú Thọ.
Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò nước khoáng nóng tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh phú Thọ.
Diện tích đề nghị thăm dò: 4,9 ha
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải.
,
Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò tại khu mỏ Đồng Rì, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò tại khu mỏ Đồng Rì, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Diện tích đề nghị thăm dò: 1342 ha
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đông Bắc.
,
Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò than tại mỏ Bảo Đài I, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, và thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò than tại mỏ Bảo Đài I, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, và thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Diện tích đề nghị thăm dò: 360 ha
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đông Bắc.
,
Kết luận Thanh tra mỏ Hóc Kè của Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi
Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các qui định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
,
Kết luận Thanh tra mỏ Phổ Phong của Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi.
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của PL trong hoạt động TDKT sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Phổ Phong xã phổ phong huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi của Công ty cổ phần Quản lý &XD đường bộ Quảng Ngãi.
,
Kết luận Thanh tra mỏ Thượng Hòa của Công ty CPXD đô thị & Khu công nghiệp
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của PL trong hoạt động TDKT sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Thượng Hòa xã Bình Đông huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi của Công ty CPXD đô thị & Khu công nghiệp.
,
Kết luận Thanh tra mỏ Mỹ Trang của Công ty CP đá Mỹ Trang
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của PL trong hoạt động TDKT sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Mỹ Trang xã Phổ Hòa huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi của Công ty CP đá Mỹ Trang.
,
Kết luận Thanh tra mỏ Đèo Bình Đê của Công ty CP Xây dựng 47
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của PL trong hoạt động TDKT sử dụng đá làm VLXD TT mỏ Đèo Bình Đê xã Phổ Châu huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi của Công ty CP Xây dựng 47.
,
Kết luận Thanh tra mỏ An Hội của Công ty TNHH Đại Long
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của PL trong hoạt động TDKT sử dụng đá làm VLXDTT mỏ An Hội xã Nghĩa Kỳ huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Đại Long.
,
Kết luận Thanh tra mỏ thôn Thọ Bắc của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của PL trong hoạt động TDKT sử dụng đá làm VLXDTT mỏ thôn Thọ Bắc xã Tịnh Thọ huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi.
,
Kết luận Thanh tra mỏ Thế Lợi của Công ty CPXD công trình Quảng Ngãi
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Thế Lợi xã Tịnh Phong huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi của Công ty CPXD công trình Quảng Ngãi
,
Kết luận Thanh tra mỏ Chập Tối của Công ty CPKS &ĐT Sài Gòn
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Chập Tối thôn An phong xã Bình Mỹ huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi của Công ty CPKS &ĐT Sài Gòn.
,
Kết luận Thanh tra mỏ Bình Nguyễn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tâng Tân Ốc Đảo
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Bình Nguyễn xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
,
Kết luận Thanh tra mỏ Núi Cà Ty của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi
Kết luận Thanh tra về việc Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động TDKT, sử dụng đá làm VLXDTT mỏ Núi Cà Ty xã Tịnh Thọ huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi.
,
© Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734.
Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
,