• Thứ năm, 19 Tháng 10 năm 2017
  • Thứ năm, 19 Tháng 10 năm 2017

Hồ sơ tiếp nhận Thăm dò đá granit ốp lát khu vực núi Hòn Chuông; Thăm dò đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng (từ cốt -20m đến cốt -40m) tại khu vực mỏ Sroc Con Trăn; Thăm dò quặng chì kẽm khu Cẩm Nhân - Xuân Lai

Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

  1. Thăm dò đá granit ốp lát khu vực núi Hòn Chuông, thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Diện tích đề nghị thăm dò: 16,0 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tâm Việt;

Khu vực đề nghị thăm dò thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012; đồng thời, thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung tại Công văn số 1771/TTg-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2015.

  1. Thăm dò đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng (từ cốt -20m đến cốt -40m) tại khu vực mỏ Sroc Con Trăn thuộc xã Tan Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Diện tích đề nghị thăm dò: 105,06 ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính phủ đồng sy bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 tại Công văn số 1744/TTg-KTN ngày 12/9/2014. Khu vực được quy hoạch làm nguyên liệu sản xuất xi măng thuộc đối tượng không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

  1. Thăm dò quặng chì kẽm khu Cẩm Nhân - Xuân Lai, thuộc các xã Cẩm Nhân, Xuân Lai, Tích Chung, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Diện tích đề nghị thăm dò: 43,93 ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Giang Yên Bình;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QUyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015. Đồng thời thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Bản quyền thuộc Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734. Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.

External links are provided for reference purposes. The World News II is not responsible for the content of external Internet sites.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.