Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Cấp quyền khai thác

Thu gần 13.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Sau 3 năm triển khai, đến tháng 4/2017, Kho bạc Nhà nước đã thu được số tiền là 12.795 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trung bình mỗi năm thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 4.000-5.000 tỷ đồng.

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP

      Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về việc qui định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao tính hiệu lực pháp luật của Nghị định, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hành Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP.

Thái Nguyên: Sẽ triển khai thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ quý 2/2014

Để triển khai tốt công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ngày 20/3/2014,  UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho cán bộ quản lý Nhà nước liên quan và gần 50 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.