Bộ máy giúp việc Tổng Cục trưởng

CÁC PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phó Tổng Cục trưởng: Bùi Vĩnh Kiên

Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Văn Nguyên

Phó Tổng Cục trưởng: Lại Hồng Thanh

 
VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

Chánh Văn phòng : Trần Phương

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Đức Thắng

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Thị Mai Lan

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang

 
* VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang

 

VỤ ĐỊA CHẤT

Vụ trưởng: Trần Văn Miến

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Bá Minh

Phó Vụ trưởng: Mai Trọng Tú

Phó Vụ trưởng: Trần Mỹ Dũng

 

VỤ KHOÁNG SẢN

Phó Vụ trưởng Phụ trách: Hoàng Cao Phương

Phó Vụ trưởng : Nguyễn Duy Bình
 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Vụ trưởng : Nguyễn Thị Mai Diên

Phó Vụ trưởng: Khuất Hữu Vân

Phó Vụ trưởng : Đặng Quang Khải

 

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Vụ trưởng : La Thanh Long

Phó Vụ trưởng: Vũ Văn Thắng

Phó Vụ trưởng: Tống Tiến Định

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Vụ trưởng: Quách Đức Tín

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thùy Dung

Phó Vụ trưởng: Trịnh Đình Huấn

 

VỤ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP CHẾ

Phó Vụ trưởng Phụ trách: Đặng Hữu Đoàn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Công Thủy

 

CỤC KINH TẾ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Cục trưởng: Ngô Văn Minh

Phó Cục trưởng: Nguyễn Ninh Tuấn

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN BẮC

Cục trưởng: Trịnh Minh Cương

Phó Cục trưởng: Phạm Ngọc Chi

Phó Cục trưởng: Nguyễn Đức Thu

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

Cục trưởng: Bùi Văn Đào

Phó Cục trưởng: Đặng Quốc Tiến

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN NAM

Cục trưởng: Hoàng Viết Hạnh

Phó Cục trưởng: Nguyễn Như Quỳnh