Sáng 11/7/2017, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện Lãnh đạo các Vụ chức năng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Theo báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Trong 06 tháng đầu năm 2017, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao Tổng cục đã tập trung triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về địa chất và khoáng sản. Trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là: xây dựng 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 10 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai đúng tiến độ xây dựng văn bản QPPL được giao.
 

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu tại Hội nghị

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu tại Hội nghị


Song song với công tác xây dựng văn bản QPPL, trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản kết hợp thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra mà Tổng cục triển khai thực hiện. Tham gia trả lời các câu hỏi lĩnh vực địa chất, khoáng sản của các đại biểu, cử tri phục vụ kỳ hợp thứ 3 Quốc hội khóa XIV của Bộ trưởng.
 

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên trình bày báo cáo tại Hội nghị


Lãnh đạo Tổng cục đã cùng với Lãnh đạo Bộ TN&MT trực tiếp làm việc với các tỉnh để đánh giá, trao đổi chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản, trực tiếp giải quyết những vướng mắc trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Ngoài ra, Tổng cục đã rà soát, tổng hợp và báo cáo Bộ xem xét công bố khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 6.

Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; các hồ sơ được giải quyết đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, không có tình trạng nợ đọng các hồ sơ đủ điều kiện cấp phép. Đối với các hồ sơ phải lấy ý kiến cơ quan liên quan, phải chỉnh sửa, bổ sung đều được thông báo cho doanh nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tiếp tục triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Tổng cục đã xây dựng và triển khai đúng tiến độ kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra năm 2017. Đồng thời, Tổng cục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản; đã tăng cường phối hợp với địa phương, chủ động nắm bắt các thông tin lĩnh vực địa chất, khoáng sản để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước tiếp tục đạt kết quả đáng kể.

Công tác quản lý các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả, nhiều mục tiêu tài nguyên đã cơ bản đạt được; bước đầu huy động được vốn góp của các tổ chức, cá nhân trong điều tra, đánh giá khoáng sản.

Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản đã có cải thiện đáng kể; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý được đẩy mạnh; các quy định, quy trình thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, Tổng cục đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp phép hoạt động khoáng sản từ ngày 01/6/2017.

Công tác hợp tác quốc tế đạt nhiều thành công, đặc biệt trong lĩnh vực song phương với những thoả thuận hợp tác cụ thể với nhiều đối tác lớn, có uy tín, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và điều tra địa chất về khoáng sản.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, trong 06 tháng cuối năm 2017, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017, Tổng cục đã yêu cầu mỗi cán bộ, công nhân viên chức phát huy được thế mạnh, tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và đẩy mạnh điều tra cơ bản về khoáng sản trên cả nước; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ được giao.

Hai là, đẩy mạnh đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản tại một số mỏ theo kế hoạch, tổ chức rút kinh nghiệm kết quả thực hiện tại Trung ương và một số địa phương.

Ba là, thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản, tiếp tục xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo kế hoạch.

Bốn là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, triển khai thi công đề án ”Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”; tiếp tục triển khai thử nghiệm công nghệ khí hóa than ngầm phục vụ định hướng công tác thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý than ở bể than Đồng bằng sông Hồng; phối hợp với các chuyên gia của Nga để thực hiện đề án ”Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam”;...

“Về chiến lược phát triển lâu dài, ngành địa chất khoáng sản, cần tập trung vào công tác điều tra cơ bản để đánh giá đầy đủ tiềm năng khoáng sản của đất nước; phát hiện thêm các loại khoáng sản mới, phục vụ phát triển bền vững đất nước.” – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh. Thay mặt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng, đặc biệt về những hướng đi mới trong công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản và xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm.
 

Bí thư Đảng ủy Đỗ Cảnh Dương và Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Vĩnh Kiên trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Lê Xuân Lợi và Lại Mạnh Giàu

Bí thư Đảng ủy Đỗ Cảnh Dương và Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Vĩnh Kiên
trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Lê Xuân Lợi và Lại Mạnh Giàu


Cũng trong buổi chiều cùng ngày, tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Lợi – nguyên Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ và đồng chí Lại Mạnh Giàu – Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất.
 

Văn phòng Tổng cục./.