Ngày 15 tháng 01 năm 2013, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn, đã tiếp và làm việc với Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam về các nội dung liên quan đến thực hiện các qui định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác quặng Apatit của Công ty tại tỉnh Lào Cai.

Tham dự cùng Tổng Cục trưởng có đại diện của Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản, Vụ Khoáng sản, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Kết luận của buổi làm việc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã ra Thông báo số: 97/TB-ĐCKS và 98/TB-ĐCKS về việc khắc phục tồn tại trong quá trình thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản.

Nội dung của Thông báo số: 97/TB-ĐCKS và 98/TB-ĐCKS dowload dưới đây.