Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ

Địa chỉ: Tổ 8B, phố Bạch Hạc, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0972127555

Loại khoáng sản: kaolin - felspat

Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: xã Giáp Lai và xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích đề nghị thăm dò: 53,60 ha

Thời gian dự kiến thăm dò: 24 tháng kể từ này được cấp phép.

                                                                                                                               

                                                                                                                                Thông tin Vụ Khoáng sản