Sáng 14 tháng 8 năm 2008, tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam số 6 Phạm Ngũ Lão Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường đã thăm và làm việc với cán bộ, lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ TNMT có Phó Chánh Văn phòng phụ trách VP Bộ Trần Quý Kiên; Phó Vụ trưởng Vụ KHCN Nguyễn Đắc Đồng. Về phía Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Cục trưởng Trần Xuân Hường; Chủ tịch Công đoàn ngành Ngô Trung Dũng cùng trưởng, phó các phòng CMNV.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường đã thăm và làm việc với cán bộ, lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng như những kết quả mà Cục đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2008; các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh đến vai trò và tầm quan trọng của việc rà soát, xây dựng bổ sung, sửa đổi Luật khoáng sản cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để trình Quốc hội thông qua đúng tiến độ; nhiệm vụ xây dựng kế hoạch năm 2009 trong đó có các dự án của Chính phủ: “Dự án điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc bà Rịa - Vũng Tàu; “Dự án thăm dò urani vùng Thạnh Mỹ, Quảng Nam” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 09 dự án điều tra cơ bản địa chất thuộc quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 ban hành tại  Quyết định số 116/207/QĐ-TTg ngày 23/7/2007.

Các đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng mong muốn đồng chí quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo cấp trên để ngành Địa chất tiếp tục phát triển, đời sống CBCNV địa chất được cải thiện, nhất là trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao vai trò, vị trí của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Là một đơn vị lớn và hết sức quan trọng của Bộ, quản lý toàn bộ tài nguyên khoáng sản của quốc gia, làm nhiệm vụ điều tra cơ bản góp phần rất tích cực cho việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương và các ngành kinh tế mũi nhọn. Sau khi đã chỉ ra một số tồn tại như: khảo sát, quy hoạch về địa chất khoáng sản vẫn còn yếu; chất lượng chế tài còn thiếu, không đủ mạnh, không rõ, tầm nhìn còn hạn chế; chính sách chung của ngành còn bất cập, bởi vậy chưa khuyến khích phát triển nguồn nhân lực. Để giải quyết những tồn tại cũng như hướng phát triển của Cục, Thứ trưởng chỉ đạo 5 nhóm vấn đề cần phải làm:

1. Tập trung xúc tiến nhanh việc xây dựng Luật Khoáng sản sửa đổi trên cơ sở tổng kết các chuyên đề liên quan đến sửa đổi Luật. Tổng kết, lắng nghe những ý kiến từ cơ sở, các doanh nghiệp có liên quan. Vạch rõ lộ trình xây dựng Luật sửa đổi đồng thời rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật khác để hoàn thiện cho đồng bộ.

2. Tập trung, chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình lớn và dự án lớn mà Thủ tướng Chính phủ quan tâm, lãnh đạo Bộ đã có ý kiến chỉ dạo.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khoáng sản. Phải đi sâu, cụ thể. Tập trung giải quyết một số điểm nóng, nổi cộm hiện nay về hoạt động khoáng sản nhất là việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của UBND cấp tỉnh.

4. Việc thẩm định để trình Bộ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc Cục cấp theo uỷ quyền của Bộ cần hết sức cẩn thận, chặt chẽ, phải sát với thực tế.

5. Chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ đánh giá, rà soát lại quy hoạch cán bộ toàn Cục để chủ động trong việc quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí bày tỏ mong muốn cán bộ công nhân viên Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành chủ động, sáng tạo hơn nữa để trở thành là đơn vị trụ cột của Bộ./.

 

Văn phòng Cục, ngày 14/8/2008