Thực hiện Công văn số 1755/ĐCKS-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I . Vị trí tuyển dụng

Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu, trong đó gồm:

- Vị trí Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06.02.05) và hạng IV (mã V.06.02.06): 20 chỉ tiêu. Chuyên ngành Địa chất, từ trung cấp trở lên.

- Vị trí Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06.02.05): 08 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chuyên ngành Trắc địa: 04 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành Địa Vật lý: 02 chỉ tiêu.

+ Chuyên ngành khoan: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí Phân tích mẫu địa chất, khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06. 02.05): 02 chỉ tiêu. Chuyên ngành Hoá phân tích.

II. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

- Là công dân Việt Nam, có tuổi đời dưới 45 tuổi.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu chuyên môn của vị trí tuyển dụng.

III. Nguyên tắc tuyển dụng

- Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

- Đảm bảo tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn được người đáp ứng với vị trí việc làm.

- Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển một vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Bộ Nội vụ thống nhất phát hành, bao gồm:

  1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ghi rõ vị trí dự tuyển;
  2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  3. Bản sao giấy khai sinh;
  4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
  6. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác của cơ quan người đó công tác (nếu đã tham gia làm việc có đóng bảo hiểm xã hội).

V. Hình thức: Xét tuyển theo quy định hiện hành.
VI. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Người tham gia dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ; địa chỉ: 613 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại liên hệ: 02563 846768.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ 03/8/2020 đến ngày 31/8/2020 (Liên đoàn không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

VII. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian dự kiến xét tuyển: Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 24/9/2020.

- Địa điểm xét tuyển: Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, 613 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Vậy Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thông báo để những người có nguyện vọng dự tuyển và thực hiện./.

Tin Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ