Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu huyện Sa Thầy và huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum giá quyền khai thác khoáng sản khu vực

heo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Theo Quyết định số 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/01/2014 Về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin thông báo cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Thiên Phú

- Địa chỉ: tổ dân phố số 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0981888282

- Địa danh khu vực (mỏ) khoáng sản: huyện Sa Thầy và huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

- Diện tích đề nghị thăm dò: 51 ha

- Thời gian thăm dò: 36 tháng

Các tin liên quan