Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần Phú Lâm GLOBAL

Loại khoáng sản: Nước khoáng

Địa danh khu vực thăm dò: xã Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn (nay là phường Mỹ Lâm), thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin Vụ Khoáng sản