Đại hội Đảng các cấp

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty Phát triển số 1 - TNHH 1TV

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực  cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Phát triển số 1 - TNHH 1TV

Địa chỉ: thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203821395

Địa danh khu vực thăm dò: Khu vực Làng Mỵ 2, xã Nghĩa Tâm và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Diện tích thăm dò: 181,9 ha

Thời gian thăm dò: 48 tháng kể từ này được cấp phép