Đại hội Đảng các cấp

Thông báo

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 306/TTg-CN đồng ý bổ sung khu vực đá gabro làm ốp lát (93,5 ha) tại xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.