Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khi cùng Đoàn công tác đến thăm và kiểm tra thực địa Đề án: “2440” tại Pà lừa, Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam về công tác bảo hộ và vệ sinh an toàn lao động vào ngày 20 tháng 7 năm 2017.
 

Đoàn Công tác của Công đoàn Tổng cục kiểm tra công tác bảo hộ và an toàn lao động tại thực địa Đề án: 2440

Đoàn Công tác của Công đoàn Tổng cục kiểm tra công tác bảo hộ và an toàn lao động tại thực địa Đề án: 2440


Đoàn công tác được nghe đồng chí Lê Quyết Tâm, Chủ nhiệm đề án báo cáo về tiến độ thi công và chất lượng, hiệu quả của đề án tính đến thời điểm hiện nay. Đây là đề án thi công ở địa hình rất phức tạp, hiểm trở, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển thiết bị máy khoan và các thiết bị thi công. Với sự cố gắng của CBCNV và người lao động của các đơn vị tham gia thi công, máy móc thiết bị đã được vận chuyển lên núi cao đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, tiến hành thi công đúng tiến độ. Về khối lượng thực hiện năm 2017, tính đến thời điểm kiểm tra đã đạt 64,3% các hạng mục công trình, các công tác khác đều đạt đúng tiến độ đề ra.
 

Đồng chí Lê Quyết Tâm, Chủ nhiệm đề án: "2440" báo cáo với Đoàn công tác

Đồng chí Lê Quyết Tâm, Chủ nhiệm đề án: "2440" báo cáo với Đoàn công tác
 

Tặng quà

Đoàn Công tác của Công đoàn Tổng cục tặng quà động viên CBCNV và người lao động đang thi công Đề án: "2440".

Đoàn công tác cũng tiến hành đi thực địa tại Lô G, Tuyến T383 - Lỗ khoan số 38305; kiểm tra phần thi công đường nền và thi công khoan do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ thi công; đây là những lỗ khoan thi công ở địa hình phức tạp, rất khó khăn, Đoàn công tác đã nhắc nhở các công nhân đang thi công về công tác bảo hộ và vệ sinh an toàn lao động tại khoan trường, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Đồng thời, Đoàn công tác đã đến thăm lán ở sinh hoạt của công nhân tại thực địa, biểu dương CBCNV và người lao động tham gia thi công đề án đã vượt qua khó khăn, vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ, tặng quà động viên anh em đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa đến.
 

Đoàn Công tác của Công đoàn Tổng cục kiểm tra công tác bảo hộ và an toàn lao động tại thực địa Đề án: 2440

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Công đoàn Tổng cục đã dự Lễ Tri ân do Liên đoàn Địa chất Xạ -Hiếm tổ chức tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và các gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của hai xã Tà pơơ và xã Tà Pơhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, là địa bàn đơn vị đóng quân và thi công đề án mỗi xã 80 xuất quà. Đây là việc làm thường xuyên và rất ý nghĩa của Liên đoàn trong các năm qua.
 

Tri ânTri ân

Liên đoàn Địa chất Xạ -Hiếm tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh
và các gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của hai xã Tà pơơ và xã Tà Pơhing

 

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Tổng cục.