Ngày 16 tháng 02 năm 2017, Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên thường vụ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Đảng ủy.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyễn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyễn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Chi bộ, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và các giải pháp thực hiện. Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn (giao tương đối chậm), cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu còn hạn chế (đa phần là cán bộ trẻ), đơn vị mới được thành lập hoạt động trong một lĩnh vực quan trọng nhưng hoàn toàn mới nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn đã đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Chi bộ, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển trình bày báo cáo tại Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Chi bộ, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng, tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức cao trong Tổng cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2016.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Liên đoàn và đề nghị Liên đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Tiếp tục đoàn kế nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017.
  2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Tổng cục và Bộ, tranh thủ sự ủng hộ của Lãnh đạo các cấp thông qua việc khẳng định mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao về tiến độ và chất lượng.
  3. Rà soát và đề xuất các nhiệm vụ mở mới phù hợp với năm 2017 và các năm tiếp theo.
  4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để có thể đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.
  5. Tiếp tục thực hiện đúng quy trình, quy phạm ký thuật đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam” và “Điều tra địa chất, khoáng sản, tai biến địa chất, môi trường địa chất tỷ lệ 1:100.000 vùng biển 0-30 m nước từ Hải Phòng đến Nga Sơn, Thanh Hóa”; rà soát lại mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất phương án thi công các bước tiếp theo đạt hiệu quả, chất lượng.
 Toàn cảnh Hội nghị

 Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Chi bộ, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017./.  

Văn phòng Tổng cục./.