Thực hiện Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 1413/BTNMT-TC ngày 21/4/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền và Quyết định số 1558/QĐ-BTNMT ngày 06/8/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc chuyển nguyên trạng (tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, tài sản, vật tư, tiền vốn) Liên đoàn Địa chất Biển trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sang Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Ngày 08 tháng 9 năm 2008, tại trụ sở của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành Lễ bàn giao Liên đoàn Địa chất Biển trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sang Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Tham dự và chứng kiến lễ bàn giao: về phía Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có ông Nguyễn Thành Vạn TS - Phó Cục trưởng; ông Lê Hồng Thái, phó Chủ tịch Công đoàn cùng các ông trưởng phó phòng chuyên môn nghiệp vụ Cục. Về phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có ông Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng cục trưởng phụ trách; đại diện Lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Khoa học Công nghệ, Tài chính, Văn phòng Bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Liên đoàn Địa chất biển.

Lễ ký biên bản bàn giao giữa Cục ĐC&KS VN và Tổng cục Biển và Hải đảo VN

Lễ ký biên bản bàn giao giữa Cục ĐC&KS VN và Tổng cục Biển và Hải đảo VN

Sau khi nghe báo cáo quá trình chuẩn bị và dự thảo biên bản bàn giao do ông Vũ Tất Tụng Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đọc tại lễ bàn giao. Các đại biểu thảo luận và thống nhất với các nội dung đã trình bày.

 Trước sự chứng kiến của các Vụ chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bên có liên quan. Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Vạn đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Phó Tổng cục trưởng phụ trách đại diện Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã ký biên bản bàn giao. Từ 01/9/2008 Liên đoàn Địa chất Biển do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quản lý./.

Văn phòng Cục, ngày 09/9/2008.