1. Đồng ý đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên về việc bổ sung các khai trường 13 (62,42 ha), Làng Cóc (79,57 ha), Làng Cáng 1 (54,53 ha), tỉnh Lào Cai vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác quặng apatit loại II tại các khai trường nêu trên, cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy phân lân nung chảy Lào Cai theo quy định của pháp luật về khoáng sản và phù hợp với giai đoạn quy hoạch khai thác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014.

3. Bộ Công Thương rà soát, chính xác tọa độ, diện tích quy hoạch quặng apatit tại khu vực các khai trường nêu trên bảo đảm phù hợp với thực tế phân bố quặng loại II; đồng thời xem xét việc bổ sung quy hoạch khai trường Làng Cáng 3 trong quá trình lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản theo quy định của Luật Quy hoạch./.

                                                                                                              Văn phòng Tổng cục ĐỊa chất và Khoáng sản Việt Nam ./.

Các tệp gắn kèm: