Ngày 04 tháng 4 năm 2016 Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tổng cục có đồng chí Lê Duy Đông – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Phan Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Tổng cục. Về phía Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Bùi Vĩnh Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cơ quan, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục, các đảng viên được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra như công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ, củng cố nhân sự bộ máy giúp việc của Tổng cục trưởng được kịp thời theo Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đồng thời thường xuyên chỉ đạo việc tiếp tục khắc phục khuyết, nhược điểm sau kiểm điểm Trung ương 4. Năm bắt tốt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận, nhất là tình hình biển Đông kịp thời, hoạt động của các tổ chức đoàn thể phong phú, sôi nổi, thiết thực trong các dịp 1/6; 8/3 và 27/7… Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại trong công tác đảng như các đồng chí thành viên cấp ủy trong Đảng bộ đều kiêm nhiệm khối lượng công tác chuyên môn nhiều, ít thời gian đầu tư cho công tác đảng nên hiệu quả hoạt động, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy chưa cao, một số chi bộ chưa thực sự thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình trong công tác chỉ đạo.

Báo cáo cũng nêu rõ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng ủy để, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2016.

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã Vinh dự được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng cờ cho Đảng bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu giai đoạn 2010-2015; Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 02 đảng viên là đồng chí Hoàng Văn Khoa, Chi bộ Khoáng sản và đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Chi bộ Tổ chức cán bộ./.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016

Một số hình ảnh tại hội nghị

          Văn phòng Đảng ủy Cơ quan./.

Các thẻ (tags):