Ngày 21 tháng 02 năm 2017tại Xuân Mai – TP. Hà Nội, Liên đoàn Địa chất Tây Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Đảng ủy.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Nguyễn Trung Kiên – Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn ngân sách nhà nước, hoạt động dịch vụ địa chất, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu còn hạn chế nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn đã đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, chất lượng và tiến độ. Tổ chức hệ thống bộ máy của Liên đoàn tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Liên đoàn trưởng Nguyễn Trung Kiên trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Phó Liên đoàn trưởng Nguyễn Trung Kiên trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất Tây Bắc đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng, tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức cao trong Tổng cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2016.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Liên đoàn và đề nghị Liên đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

  1. Chuẩn bị chu đáo tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên đoàn trang trọng và tiết kiệm vào Quý III năm 2017.
  2. Phối hợp với các vụ chức năng của Tổng cục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn (chú ý bổ sung thêm nhiệm vụ điều tra địa chất công trình).
  3. Chuẩn bị tốt về nhân lực và thiết bị săn sàng triển khai thi công khoan Địa chất Thủy văn thuộc đề án Chính phủ “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng” trong năm 2017.
  4. Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng quan hệ và ký kết thêm các hợp đồng; triển khai đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật các hợp đồng đã có và đẩy mạnh công tác thanh toán với chủ đầu tư.
  5. Thực hiện tốt “kỷ cương, chất lượng, hiệu quả” trong hoạt động của đơn vị cả trong quản lý hành chính cũng như nhiệm vụ chuyên môn.
  6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới đặc biệt là công nghệ thông tin vào trong công tác điều tra, đánh giá khoáng sản.
  7. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Liên đoàn và tăng cường công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ.
Liên đoàn trưởng Đinh Đức Anh phát biểu tại Hội nghị

Liên đoàn trưởng Đinh Đức Anh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Đinh Đức Anh - Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Liên đoàn Địa chất Tây Bắc

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Liên đoàn Địa chất Tây Bắc

Nhân dịp này thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Liên đoàn Địa chất Tây Bắc vì có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu  phong trào thi đua yêu nước trong ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015.

 Văn phòng Tổng cục./.