Ngày 07 tháng 3 năm 2017Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên thường vụ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Vụ Tổ chức cán bộ, Địa chất và Văn phòng Đảng ủy.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, đồng chí Phạm Thị Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn ngân sách cấp cho lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản hạn chế dẫn đến vốn cấp cho hạng mục gia công, phân tích mẫu bị thu hẹp; hoạt động dịch vụ ít hơn các năm trước lại gặp phải sự cạnh tranh với các cơ sở phân tích bên ngoài. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục; sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc và sự đoàn kết nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phạm Thị Chung trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phạm Thị Chung trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất đã đạt được góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức trung bình khá trong Tổng cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2016.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Trung tâm; chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong công tác gia công, phân tích để đảm bảo chất lượng tốt nhất kết quả phân tích mẫu thí nghiệm, đủ sức cạnh tranh với các cơ sở phân tích bên ngoài;

2. Tăng cường đề xuất mở mới các đề tài khoa học công nghệ;

3. Xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế và tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của Trung tâm hướng đến đáp ứng nhu cầu của thị trường (về yêu cầu và đối tượng phân tích ngày càng cao);

4. Nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động của Trung tâm (là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

5. Tăng cường đoàn kế nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Thay mặt tập thể Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, Phạm Thị Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo cụ thể mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Trung tâm tiếp tục khẳng định chất lượng, hiệu quả xứng đáng là Trung tâm đầu ngành trong lĩnh vực phân tích mẫu địa chất, khoáng sản và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017./.

Văn phòng Tổng cục./.