Ngày 22 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Hội đồng thẩm định xét duyệt báo cáo “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Quảng” trên địa bàn hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện.

Hội đồng thẩm định báo cáo "Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 nhóm tờ Hà Quảng"

Hội đồng thẩm định báo cáo "Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 nhóm tờ Hà Quảng"

Buổi họp có sự tham gia của Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; ủy viên Hội đồng và tập thể tác giả tham gia thực hiện báo cáo.

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm đề án báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và những kết quả đạt được trong quá trình triển khai đề án đo vẽ bản đồ địa chất - khoáng sản nhóm tờ Hà Quảng tỷ lệ 1:50.000   như: Đã ghi nhận được 49 mỏ khoáng, biểu hiện khoáng sản và biểu hiện khoáng hóa (bao gồm 19 mỏ khoáng có quy mô nhỏ đến trung bình, 28 biểu hiện khoáng sản và 2 biều hiện khoáng hóa); 112 vành phân tán của 18 khoáng vật; 225 vành phân tán của 24 nguyên tố gồm các loại hình khoáng sản: Nhiên liệu (than), kim loại (sắt, bauxit, antimon, vàng, thiếc), không kim loại (Photphorit, travertin, sét, kaolin, asbest) và vật liệu xây dựng (đá  xây dựng, cát, cuội, sỏi, đá vôi xi măng, sét gạch - sét xi măng, đá vôi ...).  

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các ủy viên tham gia Hội đồng, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của nhiệm vụ và đề nghị nhóm tác giả tiếp tục hoàn chỉnh những ý kiến góp ý của ủy viên Hội đồng để phê duyệt nộp vào lưu trữ./.