Đó là nội dung của Đoàn công tác Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn khi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận ngày 07/3/2017, tham dự trong Đoàn công tác còn có ông Trần Phương - Chánh Văn phòng; ông Hoàng Viết Hạnh - Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam.

Đoàn công tác Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn khi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận Bùi Anh Tuấn cho biết, thời gian qua UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết quy định trong hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản nhằm tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản ở địa phương. Tính đến nay, Bộ TN&MT đã phê duyệt 04 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo các giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ với tổng số tiền 400.234.914.000 đồng. UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành 42 quyết định phê duyệt kết quả tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo các giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh với tổng số tiền 755.521.073.824 đồng.

Để công tác quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tham mưu Bộ TN&MT, các Bộ ngành Trung ương cần xem xét, rà soát các quy hoạch khai thác khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp. Đặc biệt, chú ý đến tình hình địa chất khu vực quy hoạch, khai thác titan chưa đáp ứng được nhu cầu, công nghệ khai thác hiện tại chưa đảm bảo về môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống của người dân địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương cho biết, về định hướng khai thác quặng titan, hiện Chính phủ đã có chủ trương tạm dừng cấp mới giấy phép thăm dò. Tổng cục cũng sẽ tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh về công tác quản lý, khai thác khoáng sản để tham mưu Bộ TN&MT giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Văn phòng Tổng cục./.