Ngày  03/4/2017, Công đoàn Liên đoàn INTERGEO đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Đồng Văn Giáp – Phó Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO cùng 90 đại biểu đến từ các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, đại diện cho 225 đoàn viên công đoàn trong Liên đoàn.

Đ/c Lê Hồng Thái - Ủy viên BTV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Công đoàn Tổng cục phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Lê Hồng Thái - Ủy viên BTV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Công đoàn Tổng cục phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Báo cáo do đồng chí Trần Thị Hồng Phượng – Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn khóa XII cho thấy: Công đoàn Liên đoàn đã chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động; đồng thời tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Liên đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn Đơn vị cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác công đoàn. Hoạt động công đoàn và phong trào công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình công tác của Công đoàn Tổng cục và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Công tác tuyên truyền giáo dục đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi thành viên…hoạt động của các tổ công đoàn, Ban Nữ công ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó đã giúp hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của Liên đoàn ngày một đi lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng cục, đồng chí Lê Hồng Thái đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Liên đoàn INTERGEO trong nhiệm kỳ qua, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí cũng đề xuất một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới như: tập trung chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và người lao động trọng tâm là phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”... đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn; tiếp tục coi trọng công tác phát triển đoàn viên….Với phương châm  đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần vào phong trào chung của Công đoàn Tổng cục.

Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn INTERGEO khóa XIII nhiệm kỳ 2017-2022

Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn INTERGEO khóa XIII nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội công đoàn Liên đoàn INTERGEO lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Công đoàn Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022  gồm 11 đồng chí được Đại hội tín nhiệm, đồng chí Đỗ Quang Huy được bầu làm Chủ tịch, hứa sẽ phát huy tình thần trách nhiệm, đoàn kết, lãnh đạo các đoàn viên triển khai các hoạt động Công đoàn Liên đoàn, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xứng đáng với sự lựa chọn, tín nhiệm của toàn thể công đoàn viên trong Liên đoàn.

Chia tay các đồng chí không tham gia BCHCĐ khóa XIII

Chia tay các đồng chí không tham gia BCHCĐ khóa XIII

Văn phòng Tổng cục./.