Ngày 26 tháng 02 năm 2014 tại Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ (Thành phố Vinh, Nghệ An), Công đoàn Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ (2014-2019). Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Thái, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Đồng chí Lê Hồng Thái phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Lê Hồng Thái phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong phong trào công nhân viên chức và người lao động trong nhiệm kỳ qua của Liên đoàn, đồng thời cũng đưa ra những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hồng Thái nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, Công đoàn Liên đoàn đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tích cực triển khai toàn diện các hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công đoàn đã chú trọng làm tốt theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên là động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Tổng cục Địa chất và Khoáng sản giao cho Liên đoàn. Bên cạnh đó công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục phát luật, quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt công đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa: Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra năm 2013.

BCH Công đoàn nhiệm kỳ (2014-2019) Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ

BCH Công đoàn nhiệm kỳ (2014-2019) Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ (2014-2019), đồng chí Võ Văn Lịch được bầu là Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phí Tiến là Phó Chủ tịch. Đủ điều kiện, năng lực hoạt động, tiếp tục  phát huy những kết quả đạt được, chủ động, sáng tạo để lãnh đạo công tác hoạt động công đoàn đạt nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn trong thời gian tới.

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ (2014-2019) Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ

Toàn cảnh Đại hội

Văn phòng Công đoàn Tổng cục./.