Đó là phát biểu chỉ đạo của đ/c Đỗ Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2017 của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ được tổ chức vào ngày 14/2/2017 tại trụ sở cơ quan. Tham dự Hội nghị còn có đ/c Lê Duy Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục, đ/c Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; đ/c Trần Phương, Chánh Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng toàn thể các đại biểu của Liên đoàn.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, mặc dù trong năm 2016 nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, Liên đoàn đã tích cực chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và các mặt công tác khác. Việc thực hiện các dịch vụ địa chất được quan tâm, chú trọng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng và tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2016. Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Liên đoàn. Đồng thời, Tổng Cục trưởng yêu cầu Liên đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2017 như sau:   

- Công tác kỹ thuật tại các đề án địa chất cũng như dịch vụ, cần phải quan tâm sát sao, trách nhiệm;

- Công tác cán bộ, cần quy hoạch các cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, đây là đội ngũ kế cận trong tương lai của Liên đoàn cũng như của ngành địa chất;

- Công tác đạo tạo, và tự đào tạo cần được phát huy tốt hơn nữa, đảm bảo các cán bộ địa chất có đủ trình độ tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Lê Xuân Lợi, Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo  mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Văn phòng Tổng cục./.