Ngày 02 tháng 7 năm 2016, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tại thực địa về công tác Bảo hộ lao động và vệ sinh an toàn lao động đề án 2440 tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Công đoàn Lê Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Công đoàn Lê Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Quyết Tâm - Chủ nhiệm đề án báo cáo về tiến độ thi công và chất lượng, hiệu quả của đề án

Đồng chí Lê Quyết Tâm - Chủ nhiệm đề án báo cáo về tiến độ thi công và chất lượng, hiệu quả của đề án

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Lê Quyết Tâm - Chủ nhiệm đề án đã khẳng định về tiến độ thi công và chất lượng, hiệu quả của đề án tính đến tháng 6/2016. Đây là đề án thi công ở địa hình phức tạp, hiểm trở gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm nền đường và vận chuyển thiết bị thi công. Với sự cố gắng của các đơn vị tham gia, các thiết bị thi công được vận chuyển lên núi cao đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiến hành thi công thực địa đúng tiến độ.

Đoàn Công tác tặng quà động viên cho CBCNV đang thi công đề án

 

Đoàn Công tác tặng quà động viên cho CBCNV đang thi công đề án

Đoàn Công tác tặng quà động viên cho CBCNV đang thi công đề án

Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Lê Hồng Thái đã biểu dương CBCNV và người lao động tham gia thi công đề án, đã vượt qua khó khăn vất vả để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đồng thời tặng quà động viên cho CBCNV các đơn vị thi công trong toàn Đề án.

Đoàn Công tác kiểm tra thực địa và thăm lán trại của CBCNV thi công đề án

 

Đoàn Công tác kiểm tra thực địa và thăm lán trại của CBCNV thi công đề án

Đoàn Công tác kiểm tra thực địa và thăm lán trại của CBCNV thi công đề án

Đoàn Công tác cũng đã đến thăm các lán ở sinh hoạt và đồng thời tiến hành kiểm tra thực địa tại lô G, kiểm tra phần thi công đường nền và một số lỗ khoan do Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm; Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ; Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ; Liên đoàn Địa chất Đông Bắc thi công. Đồng chí Chủ tịch cũng đã nghiêm túc nhắc nhở các đội thi công về công tác vệ sinh và an toàn lao động tại khoan trường, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, đồng thời động viên CBCNV đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa đến.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Tổng cục.