1. Tên đề án: Đánh giá tiềm năng khoáng sản quarzit khu vực thôn Na Lang, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2. Diện tích điều tra, đánh giá là 0,22km2 được giới hạn bởi tọa độ các điểm khép góc như sau:

STT

Điểm góc

Hệ tọa độ VN2000, KTT 1050, múi chiếu 60

Diện tích (km2)

X(m)

Y(m)

1

1

2502424

403992

0,22

2

2

2502475

404086

3

3

2502801

404130

4

4

2502819

404314

5

5

2502591

404418

6

6

2501991

404428

7

7

2501975

404302

8

8

2502326

404165

9

9

2502286

404051

3. Nhà đầu tư được chọn: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Quân;

 Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Văn phòng Tổng cục./.

Chi tiết theo fife đính kèm

Các tệp gắn kèm: