Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản gửi Báo đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đăng thông tin tại trụ sở, trên trang web của Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng tại thôn Thung Trưởn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty CP xi măng Đại Dương đề nghị cấp phép thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng tại thôn Thung Trưởn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty CP xi măng Đại Dương

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Loại khoáng sản: đá sét làm nguyên liệu xi măng

Địa danh khu vực thăm dò: thôn Thung Trưởn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích đề nghị thăm dò: 6156 ha (khu I: 56,6 ha; khu II: 99,4 ha)

Thời gian dự kiến thăm dò: 48 tháng kể từ này được cấp phép