Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Văn phòng Tổng cục đã thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò nước khoáng tại phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang trên trang thông tin điện của của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty cổ phần Phú Lâm GLOBAL đề nghị cấp phép thăm dò nước khoáng tại phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Vì vậy, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần Phú Lâm GLOBAL

Địa chỉ: Số 272 đường Lê Đại Hành, tổ 7, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0913.250.007                

Loại khoáng sản: nước khoáng             

Địa danh khu vực thăm dò: phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Diện tích thăm dò: 17,5 ha

Thời gian thăm dò: 24 tháng kể từ này được cấp phép